Liliang logo
Artikkel

Tai Chi mot Parkinsons sykdom

Tai Chi Chuan, en kinesisk, myk kampsport, har vist gunstige effekter på de motoriske og ikke-motoriske symptomene ved Parkinsons sykdom, men ingen studie har testet langtidseffekten av tai-chi-trening.

Kinesiske forskere har derfor studert effekten av slik trening på 143 parkinsonpasienter med 187 pasienter som ikke trente. De ble undersøkt flere ganger i løpet av en periode på 3½ år. De som trente, hadde langsommere sykdomsprogresjon og redusert behov for medikamenter. I tillegg fikk de bedre ganglag, mindre ubalanse, bedre søvn og bedre kognisjon enn kontrollgruppa. Alt i alt var det både bedringer i motoriske og ikke-motoriske symptomer hos de som trente tai-chi. Dette viser at praksisen kan brukes i langsiktig behandling av Parkinsons sykdom. Positive langtidseffekter kan forlenge tiden som pasientene ikke er funksjonshemmede, noe som resulterer i høyere livskvalitet, lavere omsorgsbyrde og mindre medikamentbruk. IM Kilde: Li G, Huang P, Cui S mfl. Effect of long-term Tai Chi training on Parkinson’s disease: a 3.5-year follow-up cohort study. Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry 2023. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37875337/ Teksten er hentet fra Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft