Liliang logo
Referanser

Referanser

Hva er dine tanker om innholdet i mitt Tai Chi-kurs, som du deltok på?

Du har høy kompetanse, presise og effektive instruksjoner, tålmodig og har et behagelig vesen, skaper god stemning i rommet. Innholdet virker ved første øyekast enkelt, men har vist seg å være ganske krevende, ikke minst mentalt. Jeg har vanskelig for å lære «koreografien», dvs. huske rekkefølgen, men jeg gir meg ikke! Eva, kursdeltager på Nordstrand 2023-24

Hva tenker du om min faglige kompetanse og evne til å lære bort?

Du oppleves som faglig dyktig. Du har et behagelig vesen som inngir tillit og som gjør at alle føler seg bekvemme og trygge, selv om vi ikke alltid behersker øvelsene. Du har glimt i øyet og skaper en god og avslappende stemning hvor man tør å stille de "dumme" spørsmålene. Du forklarer tydelig og sjekker alltid om vi henger med. Din evne til å skape "bilder" av øvelsene, hjelper oss til å forstå de litt uvante bevegelsene raskere. Din genuine interesse og glede over å praktisere Tai Chi, skinner så tydelig igjennom i din undervisning, at det gir en sterk følelse av å få mer enn bare et kurs. I tillegg byr du på videoer av alle øvelsene, slik at vi har mulighet til å praktisere det vi har lært på egenhånd mellom undervisningstimene. Jeg anbefaler dine kurs på det varmeste! Anne-Grete, kursdeltaker Fredrikstad 2023-24

Hvordan vil du beskrive en treningstime?

Jeg opplever din faglige kompetanse som høy, både innen Tai-chi og måten du lærer bort på. Noe som var ekstra bra er måten du kommunisere med oss på. Og at jeg er fullt tilstede når jeg er der. Arne, kursdeltager Sarpsborg 2023

Hva tenker du om min faglige kompetanse og evne til å lære bort?

Jeg syns du er en veldig flink lærer. Kurset gav meg mestringsfølelse. Emilie, Kursdeltager Fredrikstad 2023-24

Opplevde du noe spesielt bra på kurset?

"Det har vært fantastisk å delta i noe som jeg har observert menge ganger. Det er vakkert, mykt, elegant og samtidig kraftfullt, nesten som en dans. Innholdet har vært fint, noen ganger litt overveldende. Men det har vært gjentatt og vist med muntlige instruksjoner og deretter vist uten muntlig instruksjon. På den måten sitter det mer og mer for hver gang." "Du har en behagelig måte å være på, du innehar slik jeg opplever det, stor fagleg kompetanse. Det er fint å få faglig info underveis i timen. Det er relevant kunnskap som hører til i de øvelsene vi gjør. Det er god veksling mellom lettere øvelser og de mer krevende. Det føles også betryggende at du går rundt og gir individuell veiledning." Randi, kursdeltaker i Fredrikstad 2023-24

Hva er dine tanker om innholdet i mitt Tai Chi-kurs, som du deltok på?

Dette har vært en herlig reise i koordinering, balanse, hukommelse, indre ro, styrke og smidighet. Helt fantastisk å kunne lære noe nytt og nyttig. Det har vært rom for prøving og feiling, men ikke minst mestring. Jeg gleder meg til hver mandag morgen. Stemningen på kurset er lun og god, og vi har blitt en fin liten gjeng, med humor, varme og omtanke. Noe som har vært ekstra bra for meg er: Utviklingen! Mestringsfølelse! Selv om jeg ikke får alt til, eller husker alt, opplever jeg en god mestringsfølelse. OG bekjentskap, både med instruktør og medelever. Anette, Kursdeltager Oslo 2023-24

Opplevde du noe spesielt bra på kurset?

Kurset gir en fin innføring til Tai Chi og det er fint å høre relevante historier og høre om tradisjoner, samt hensiktene bak bevegelser og øvelser. Lillian har god faglig kompetanse og dyktig pedagog. Demonstrasjoner er tydelige. Du er flink til å gi positive/oppløftende tilbakemeldinger. John, Kursdeltaker Halden 2023-24

Hva er dine tanker om Tai Chi-kurset?

Kurset er veldig fint lagt opp, med flere ulike innfallsvinkler for å lære seg sekvensene: musikk, stille, prating, egen gjennomgang. Det er også veldig nyttig å terpe på ting ut fra YouTube- linkene som er sendt på e-post. Liker fokuset å kjenne på pust og chi. Instruktøren er veldig oppmerksom på kursdeltakerne og man føler seg sett og fulgt opp. Veldig fint med fleksibiliteten som vises, at det f. Eks er greit å stille spørsmål/ kommentere underveis. Liker at kurstimene har en plan, men at det er rom for å endre underveis. Timen blir da organisk ut fra dagen, deltakerne og stemningen Malin, kursdeltager Sarpsborg 2023-24

Hva er dine tanker om Tai Chi-kurset?

Jeg synes kurset gav en god intro til Tai Chi. Lærerikt og inspirerende. Jeg opplever Lillian som en behagelig og tålmodig instruktør med gode forklaringer og veiledning underveis som gir meg som deltaker en god mestringsfølelse. Jane, Kursdeltager Sarpsborg 2023-24