Liliang logo
Artikkel

Tai Chi mot depresjon hos eldre

En amerikansk studie har vist at Tai Chi bedre kan redusere depresjon og angst hos eldre mennesker enn kraftige medikamenter.

En amerikansk studie har vist at Tai Chi bedre kan redusere depresjon og angst hos eldre mennesker enn kraftige medikamenter. I studien ble 112 voksne i alderen 60 år og eldre med klinisk depresjon behandlet med et standard medikament i en måned. Bare 73 prosent av gruppa rapporterte om en viss bedring. Etter loddtrekning utførte halvparten av disse pasientene også tai chi to timer i uka i ti uker. Den andre halvparten fikk to timers foredrag om helse. På slutten av treningsfasen av studien var 94 prosent blitt mye bedre av sin depresjon, og 65 prosent av disse sa at depresjonen var helt borte. Deltakerne i tai chi-gruppa hadde også fått bedre fysisk ytelse, skåret bedre på en kognitiv test og fikk påvist reduksjon i en viktig markør for inflammasjon. IM Kilde: Lavretsky H, Alstein LL, Olmstead RE mfl. Complementary use of tai chi chih augments escitalopram treatment of geriatric depression: a randomized controlled trial. American Journal of Geriatric Psychiatry 2011 (DOI: 10.1097/JGP.0b013e31820ee9ef). Teksten er hentet fra Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft