Liliang logo
Artikkel

Tai Chi og Qi Gong ved kreft

Studier viser at Qi Gong og Tai Chi har positiv effekt på livskvaliteten til kreftpasienter

Kreftpasienter bruker en rekke typer støttebehandling for å lindre sykdommen og dempe bivirkninger av konvensjonell behandling. I løpet av det siste tiåret er det gjennomført en rekke studier av qigong og tai chi ved kreft, og kinesiske forskere ønsket å gi en samlet vurdering av disse studiene. Fra litteratursøk i sentrale medisinske databaser fant de 13 studier der det hadde blitt trukket lodd om hvem som skulle få hvilken behandling (randomiserte, kontrollerte studier). Disse studiene omfattet nesten 600 personer. Det viste seg at qigong og tai chi hadde positiv effekt på livskvaliteten til kreftpasienter. Disse metodene reduserete også pasientenes følelse av utmattelse, bedret deres immunfunksjon og reduserte nivået av stresshormonet kortisol. IM Kilde: Zeng Y, Luo T, Huaan Xie H mfl. Cheng. Health benefits of qigong or tai chi for cancer patients: a systematic review and meta-analysis. Complementary Therapies in Medicine 2014: 22: 173-86. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24559833 Teksten er hentet fra Helsemagasinet Vitenskap og Fornuft